Serveis integrals d'obra
Estudiem les seves necessitats i l'hi oferim la solució òptima
L'hi oferim:
Oficina tècnica.
Estudi econòmic
Pressupost
Pressupost tancat
Pressupost clau en mà
Projecte
Avantprojecte, projecte, visat del col·legi d'arquitectes.
Tot el que fa falta per presentar a l'Ajuntament corresponent per poder treure el permís d'obra.
Documentació, pla de seguretat, estudi geotècnic, estudi topogràfic, gestió de runes, comunicació als òrgans oficial, etc.
Seguiment d'obra pel personal tècnic (arquitecte, aparellador) per poder aconseguir la correcta marxa de l'obra i tenir  la documentació obligatòria al dia.
Construcció personalitzada, parcial, total i claus en mà.
· Construccions Olvan Servis - Manresa - 93 874  25 62 ·