Serveis integrals d'obra
Oferim consell tècnic amb estudis econòmics.

Avantprojectes, projectes, topografies, geotècniques

Documentacions específiques i personalitzades, visats, permisos i llicències

Estalvis energètics, sistemes ecològics, plans de seguretat, estudis de legalitats, contractes.
Estudiem les seves necessitats i l'hi oferim la solució òptima
· Construccions Olvan Servis - Manresa - 93 874  25 62 ·